Dyekjær-logo

Historien om gården Dyekjær

På Bjerregårdsvej 17 i Stadil ligger en gård. Ud for indkørslen er placeret denne sten.

Gården hedder Dykjær, og stuehuset er bygget lige efter år 1900. I dag er denne gård ikke i Dyekjær-slægtens eje.

Ejerne af gården er Else Trabjerg og Niels Esper Kamp. Ved et besøg hos dem i starten af juli år 2000 talte vi lidt om gårdens historie. Niels Kamp bad os se dette fantastiske klenodie.....

.....som er en 2-300 år gammel bøg. Denne bøg har således stået her også, da det tidligere stuehus fandtes. Her må vi formode, at oldefar J.C.C. Dyekjær har boet med sine forældre og sine søskende.

Hans bror, Knud Dyekjær, overtog gården efter forældrene Susanne Christensdatter Kirk og Christen Knudsen. Efter broderens død gik gården ud af Dyekjær-slægtens eje. (formentlig omkring 1885).

Mon ikke J.C.C. Dyekjær og hans mange søskende har klatret og gynget i dette træ?

Den nuværende ejers mor og far, Ellen og Christen Kamp, blev også besøgt. De var i besiddelse af en række kort fra gammel tid, som blev affotograferet. Her er vist de kort, som blev tydeligst ved den proces. Det øverste kort viser allerøverst, hvor gården Dykjær er beliggende. Stenen med dette navn er i øvrigt en foræring fra forældrene til de nuværende ejere. Der har været en del overvejelse om stavemåden, men Christen Kamp har valgt den stavemåde, som også fremgår af dette kort.

Ifølge Christen kamp har der ligget en gård på dette sted i mange år. Det er een af de ældste bopladser i området. Og i gamle dage vidste de nok, hvor de skulle placere deres gårde. Jorden skulle gerne være fri for sten, så den kunne dyrkes. Desuden skulle der være eng, hvor kreaturerne kunne græsse. Der skulle være tørveskær i nærheden af hensyn til opvarmningen og endelig skulle der også være tagrørskær til byggeriet. Alle disse betingelser var opfyldt for den lokalitet, hvor Dyekjær blev bygget.

I øvrigt blev den her omtalte gård kaldt Over-Dyekjær. Der eksisterede endvidere en gård i nærheden (lidt mod nord), som hed Neder-Dyekjær. Den gård nedbrændte omkring århundredskiftet, og dens jorder blev lagt ind under Over-Dyekjær.

Læg iøvrigt mærke til, at der på det gamle kort er anført en lokation ved navn Søndervang. Det må være den gård, hvor Sidsel Slot Enevoldsen, J.C.C. Dyekjærs hustru, stammer fra.

Her er endvidere vist et udsnit af et nyt kort, der viser området, som det ser ud i dag.