Dyekjær-logo

Herregården Søndervang

Herregården Søndervang er placeret syd for gården Dyekjær ud mod Stadil Fjord. Dermed ligger den 1,5 km vest for Stadil Kirke. Den ejedes fra 1837/38 til 1874 af Agnete Bechsgaard og hendes 2. mand, Enevold Sloth.

Søndervang er en gammel hovedgård, der i sidste halvdel af det 15de århundrede (1464) ejedes af væbneren Claus Jensen (Skeel).

Den nuværende bygning er opført omkring 1860.

Søndervang har haft skiftende ejere gennem tiden.  Ca. 1834 ejedes den af Chr. Toft, efter hvis død i 1837 den overtoges af enken, Agnete Bechsgaard. Hun ægtede i 1838 Enevold Sloth, der overtog gården.

Folketællingen i 1845 giver følgende indblik i, hvem der boede der:

Samtlige personer i husstanden

Ringkøbing, Hind, Stadil, Stadil, Søndervang Hovedgaard, , 13, FT-1845,

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
20 person(er) fundet

Enevold Iversen Slot, 33, Gift, , Proprietair og Sogneforstander, Holmsland, Ringkøbing Amt,
Agnete Bechsgaard, 32, Gift, , hans Kone, her i Sognet,
Christine Slot, 6, Ugift, , deres Datter, her i Sognet,
Christen Slot, 5, Ugift, , deres Søn, her i Sognet,
Ane Slot, 4, Ugift, , deres Datter, her i Sognet,
Berthel Slot, 3, Ugift, , deres Søn, her i Sognet,
Maren Slot, 2, Ugift, , deres Datter, her i Sognet,
Jens Nielsen, 34, Ugift, , Hans Avlskarl, Staby Sogn, Ringkøbing Amt,
Niels Christensen, 24, Ugift, , Tjenestekarl, her i Sognet,
Jens Iversen, 21, Ugift, , Tjenestekarl, Holmsland, Ringkøbing Amt,
Jens Christian Jørgensen, 16, Ugift, , Tjenestedreng, Holmsland, Ringkøbing Amt,
Jens Hansen, 13, Ugift, , Pleiebarn, her i Sognet,
Jørgen Nielsen, 30, Ugift, , Forsørges af Fattigvæsenet, her i Sognet,
Ingeborg Marie Kjerstine Lassen, 23, Ugift, , --, Vedersø Sogn, Ringkøbing Amt,
Jens Christian Lassen, 27, Ugift, , handler med Kreaturer., her i Sognet,
Ane Christensdatter, 27, Ugift, , hans Tjenestepige, Holmsland, Ringkøbing Amt,
Kjerstine Sørensdatter, 19, Ugift, , hans Tjenestepige, Breining Sogn, Ringkøbing Amt,
Anders Andersen, 36, Ugift, , Indsidder, Dagleier, her i Sognet,
Karen Marie Jensdatter, 42, Gift, , hans Kone, Sandbye Sogn på Lolland,
Jenssine Wilhelmine Andersdatter, 2, Ugift, , deres Datter, her i Sognet,

 

Sidsel Slot Enevoldsen, J.C.C. Dyekjærs kone, var datter i huset. Hun er født den 2. maj 1845 er dermed netop IKKE med i ovenstående folketælling.